false (Vis prosjekt)
Vi har oppdatert datasikkerhetspolicyene våre etter de nye GDPR-reglene. Les mer

07.12.23 – Sentrallagret på Langhus styrkes Les mer >

Oppdater handlevogn?

Å bytte divisjon kan påvirke tilgjengelighet og priser på produktene i handlevognen.

Laster inn

Ikke lukk siden, den lastes inn

Oppdater postnummeret for nøyaktig informasjon om tilgjengelighet.
text.skipToContent text.skipToNavigation
miljo_banner.jpg

Vårt kvalitetsarbeid

Kvalitetspolicy 2017/2018: Elektroskandia skal være en strategisk partner og skape merverdi for sine kunder og leverandører ved å forstå, påvirke og tilfredsstille deres behov gjennom et tett samarbeid i 2017/2018.

Vi skal tilby et bredt utvalg av bærekraftige og innovative løsninger for automatisering, tekniske leveranser og energistyring basert på vår kompetanse og erfaring. Våre leveranser skal verdsettes, målsettes og følges opp. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre prosessene for innovasjon og vår implementeringsevne ved å tilpasse måten vi arbeider på til kundens behov. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre prosessene for innovasjon og vår implementeringsevne ved å tilpasse måten vi arbeider på til kundens behov.
 

Krav til leverandører

Elektroskandia stiller kvalitetskrav til leverandører. Det gjøres kontinuerlige målinger og overvåkning av leverandører.
 

Kvalitetsbedriften Elektroskandia

Elektroskandia er sertifisert etter ISO 9001 og har vært det siden 1996. Vi har effektive og sikre prosesser samt gode og gjennomarbeidede rutiner.
 

Effektiv logistikk

Elektroskandia foretar kontinuerlige målinger av varetilgjengelighet og leveringsdyktighet.

ISO_9001_kvalitet_2020_2023
ISO_9001_Quality_2020_2023_english

Vårt miljøarbeid

Miljøpolicy 2019/2020: Vi arbeider for å sikre menneskers liv og helse, og for stadig forbedring av vår påvirkning på det ytre miljø.

Det gjør vi ved å:

  • Forbedre miljøresultater i våre bygninger
  • Redusere det økologiske fotavtrykket til våre operasjoner
  • Utvikle og fremme løsninger for energieffektivisering
  • Sørge for oppfyllelse av lover og forskrifter


Miljøbedriften Elektroskandia
Elektroskandia Norge AS har siden 1999 vært sertifisert etter ISO 14001. Det arbeides kontinuerlig for å redusere energiforbruket i egne bygg, redusere papirforbruk og sortere avfall til gjenbruk. Elektroskandia sørger for, gjennom opplæring og informasjon, at alt personell kjenner til og arbeider i henhold til vår miljøpolitikk.

Elektroskandia er medlem av Renas og Grønt Punkt.
 

Krav til leverandører
Elektroskandias leverandører må ha miljøsertifisering eller dokumentere bedriftens miljøhåndtering på annen måte. Det godtas ikke barnearbeid, sosial dumping eller at virksomheten er en belastning for miljøet utover det som er godtatt.

Energieffektiv logistikk

Klimaet er i endringer. I følge FNs Klimarapport så må utslippene reduseres med  mer enn 40 % innen 2030 for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Vi må alle gjøre hva vi kan for å redusere utslippene. Elektroskandia ønsker derfor å fremme samleleveranser til kunder. Det betyr bedre utnyttelse av transportmidler med følgende lavere drivstofforbruk og lavere CO2-utslipp. Dette bidrar til redusert energiforbruk i hele verdikjeden. Små fraktleveranser har derfor fått ett miljøtillegg. Les mer om dette i våre leveringsbetingelser.

​​​​​​Miljøsertifikat ISO_14001_NO
Miljøsertifikat_ISO_14001_ENG